καινοπαγής

καινο-πᾰγής, ές,

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • καινοπαγής — καινοπαγής, ές (Α) δ. γρφ. τού καινοπαθής* …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.